Płace i ZUS

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany - 04-05-2020
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:Ochronie mie...


Akta pracownicze - zmiany 2019 - 12-16-2018
Z nowym rokiem wchodzą w życie przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych. W następstwie tych zmian konieczna jest również zmiana rozporządzenia dotyczącego prowadze...


Zmiany od 1 stycznia 2019 - mały ZUS i CIT 9% - 12-13-2018
CIT 9% Nowa niższa stawka CIT będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których warto...


Płaca Minimalna w 2019 roku - 10-29-2018
Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie u...


Płaca minimalna w 2018r. - 11-11-2017
Decyzją Rady Ministrów pensja minimalna wzrośnie od 2018r. do poziomu 2100zł (wzrost o 100zł), natomiast stawka godzinowa wyniesie 13,7zł zamiast dotychczasowych 13zł. Zgodnie z szacunkami MRP...


Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2017 r. - 02-10-2017
Informacja o wysokości składki zdrowotnej w 2017r.W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (do poziomu 4.404,17 zł.), najniższa miesięczna podstawa wymia...


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku - 12-08-2016
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z aktualnie obowiązującej kwoty 1.850 zł do 2.00...


Niższe wpłaty na PFRON - 09-07-2016
Od 1 września 2016 r. podstawa, od której przedsiębiorcy naliczają wpłaty na PFRON wynosi 4.019,08 zł. i tym samym jest niższa w porównaniu do poprzedniego okresu o 162,41 zł.Pracodawc...


Nowa minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia - 08-25-2016
Biuro rachunkowe informuje o nowej minimalnej stawce godzinowej przy umowie zlecenia Od nowego roku wejdzie w życie większość przepisów ustawy gwarantującej minimalną stawkę godzinową dl...


500zł na dziecko od 1 kwietnia - 03-01-2016
17 lutego Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2016r.Nowa ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze dla...


Zmiany w umowach o pracę od 2016r - 01-10-2016
Od nowego roku zmianie ulegają m.in. zasady zatrudniania na czas określony:Pracodawca może zawrzeć tylko trzy takie umowy z pracownikiem, maksymalnie na 33 miesiące. Dodatkowo przerwa między ko...


Nowe stawki składek ZUS od 2016 - 09-27-2015
W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 2016r. do poziomu 1850 zł wzrosnie również wysokość składek na ubezpieczenie ZUS. Zmiana dotyczyć będzie zarówno przedsiębiorców opła...


Badania profilaktyczne | Zmiany - 04-13-2015
Biuro rachunkowe informuje o zmianach w badaniach profilaktycznych Obecnie pracodawca kierując na badania profilaktyczne ma obowiązek wystawić skierowanie w dwóch egzemplarzach (jeden otrzymuje o...


Zwolnienie z wstępnych badań lekarskich – zmiany 2014/2015 - 01-24-2015
Zmiana w Kodeksie pracy W związku ze zmianami w prawie pracy osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy mogą skorzystać ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich. Zwolnienie z tego obowią...


Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców w 2015 r. - 01-19-2015
Biuro rachunkowe informuje o wysokości składek ZUS w 2015 roku. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych zasad opłacania składek Składki na ubezpieczenia społeczne W okresie pierws...


Jak obliczyć rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia umowy - 12-08-2014
Biuro rachunkowe informuje jak obliczyć rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia umowy pracownika: Długość okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony zgodnie z art. 36 ...


Składki ZUS w 2015 roku - 10-15-2014
Biuro rachunkowe informuje o zmianie wysokości składek ZUS w 2015 roku. Od 2015r. wzrosną składki ZUS opłacane przez pracodawców za pracowników. W przyszłym roku wzrosną też składki społe...


Rozwiązanie umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego - 06-11-2014
Biuro rachunkowe informuje o możliwości rozwiązania umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego Podczas urlopu rodzicielskiego, stosunek pracy korzystającego z niego pracownika podlega szczególnej...


Współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2014 r. - 01-31-2014
Współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2014 r. Wartość współczynnika urlopowego w 2014 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypocz...


Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. - 01-31-2014
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS, które wynosi...


Składki ZUS za okres zawieszenia działalności 2014 - 01-31-2014
Składki ZUS za okres zawieszenia działalności 2014 Przedsiębiorca w okresie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z powodu zawieszenia jej wykonywania nie opłaca żadnych skład...


Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku - 01-31-2014
Biuro rachunkowe Edyta Oboza informuje o obowiązującej w 2014 roku stawce minimalnego wynagrodzenia:   Okres 2014 r. Kwota (zł) 1.680,00 Podstawa prawna (Dz...


Rozliczenie czasu pracy 2014 - 01-27-2014
Rozliczenie czasu pracy w 2014 r.   Okres 1 2 3 4 5 I 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 2 dni = 168 go...


Składki ZUS na zasadach ogólnych 2014 - 01-27-2014
Biuro rachunkowe Edyta Oboza informuje o wysokości składek na ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców oraz osób współpracujących, opłacających składki na zasadach ogólnych : Składki na ube...


Składki ZUS na zasadach preferencyjnych 2014 - 01-27-2014
Składki na ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców chcących skorzystać z preferencyjnych zasad ich opłacania w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia prowadze...


Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku - 01-10-2014
Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2014 roku.   Okres 2014 r. Kwota (zł) 1.680,00 Podstawa prawna (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074) W okresie pierws...