Składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2017 r.

Informacja o wysokości składki zdrowotnej w 2017r.

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (do poziomu 4.404,17 zł.), najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca przedsiębiorców w 2017 r. wzrosła do kwoty 3.303,13 zł. Natomiast składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wynosi 297,28 zł. Dla porównania w 2016 roku składka zdrowotna wynosiła – 288,95 zł.

Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest dla przedsiębiorców stała i obowiązuje ich przez cały rok.

Aktualne informacje podatkowe na stronie naszego biura rachunkowego https://www.biurooboza.pl