Składki ZUS w 2015 roku

Biuro rachunkowe informuje o zmianie wysokości składek ZUS w 2015 roku.

Od 2015r. wzrosną składki ZUS opłacane przez pracodawców za pracowników. W przyszłym roku wzrosną też składki społeczne opłacane przez początkujących przedsiębiorców. Wyższe składki do ZUS w 2015 r. są następstwem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. będzie ono wynosiło 1.750 zł (a dla pracowników w I roku pracy – 1.400 zł).

W związku ze wzrostem kwoty płacy minimalnej w 2015 roku z 1.680 zł do 1.750zł pracodawca (który zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) za pracownika wynagradzanego na poziomie minimalnej płacy będzie w 2015 roku opłacać co miesiąc do ZUS (finansowane przez niego) składki ubezpieczeniowe oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP i FGŚP) w wysokości 362,96 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku pracodawca będzie musiał zapłacić za tego pracownika do ZUS co miesiąc o 14,53 zł więcej niż w tym roku.

W następstwie podwyższenia płacy minimalnej w 2015 r. do kwoty 1.750 zł wzrośnie również najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla “nowych” przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu. Jeżeli przepisy w zakresie omawianej ulgi nie ulegną zmianie, przedsiębiorcy korzystający z tej preferencji w przyszłym roku będą opłacali składki społeczne od podstawy wymiaru, która nie będzie mogła być niższa od kwoty 525 zł (30% z 1.750 zł).

 

Obciążenia pracodawcy

w 2014 r.

w 2015 r.

wzrost o:

Wynagrodzenie minimalne

1.680 zł

1.750 zł

70 zł

Składki ZUS (w tym na FP i FGŚP) finansowane przez pracodawcę za pracownika wynagradzanego według płacy minimalnej(*)

348,43 zł

362,96 zł

14,53 zł

Wynagrodzenie minimalne (brutto) + składki ZUS za pracownika finansowane przez pracodawcę (w tym na FP i FGŚP)(*)

2.028,43 zł

2.112,96 zł

84,53 zł

(*) Dotyczy pracodawców, których stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.