Oferta – Biuro Rachunkowe

Księgowość to nasza pasja, dlatego też do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny.

Oferta naszego biura:

– usługi prowadzenia ksiąg handlowych,

– usługi prowadzenia książki przychodów i rozchodów,

– kadry i płace,

– deklaracje ZUS,

– ewidencję VAT,

– ryczałt,

– rozliczenia roczne,

– pomoc przy wypełnianiu wniosków o zwrot za materiały budowlane oraz do OHP,

– rozliczenie z PFRON,

– reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS,

– sporządzanie wniosków kredytowych,

– pomoc przy otwarciu działalności gospodarczej,

– pomoc przy staraniu się o dofinansowanie ze środków z Urzędu Pracy.

 

Obecnie grono naszych Klientów liczy ponad 150 podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju. Są to osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodracze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe, stowarzyszenia, fundacje. Podmioty te charakteryzują się bardzo szeroką specyfiką działalności m.in. : handel, produkcja, transport międzynarodowy, usługi.

Ze względu na wyżej wymienioną różnorodność działalności naszych Klientów Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Opłata za usługi negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej idealne dopasowanie. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów, wielowalutowość, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi dodatkowe.

 

PULPIT MENADŻERA

Dostępność informacji o stanie firmy, jest podstawą jej funkcjonowania, dlatego tak istotny jest szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych.

Biuro oferuje naszym Klientom dostęp do Pulpitu Menadżera.

To narzędzie, dzięki któremu nasz Klient, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.

Klient, po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp m.in. do:

– zapisów księgi i rejestrów VAT,

– płatności, w tym informacji o podatkach do zapłaty z możliwością drukowania przelewów,

– not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald,

– deklaracji (miesięcznych / kwartalnych / rocznych) z możliwością ich drukowania,

– listy płac oraz danych kadrowych,

– przypomnień o terminach (badania lekarskie, wygasające umowy lub uprawnienia 

   pracowników),

– ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

– ewidencji przebiegu pojazdów,

– struktury kosztów i przychodów oraz wielu innych analiz i raportów.

 

Dostęp do danych jest zabezpieczony indywidualnym hasłem klienta.