Płaca minimalna w 2018r.

Decyzją Rady Ministrów pensja minimalna wzrośnie od 2018r. do poziomu 2100zł (wzrost o 100zł), natomiast stawka godzinowa wyniesie 13,7zł zamiast dotychczasowych 13zł. 

Zgodnie z szacunkami MRPiPS podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 r. o około 164,2 mln zł w skali roku.

Należy zwrócić uwagę iż minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Przepisy precyzują, kiedy takie rozwiązanie ma być stosowane, dopuszcza również pewne wyłączenia.

więcej informacji dot. przepisów podatkowych na stronie naszego biura rachunkowego.