Nadchodzą wyższe składki ZUS w 2023 roku dla przedsiębiorców

Rząd przyjął projekt budżetowej ustawy na przyszły rok. Z projektu wynika, że prognozowane miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w 2023 roku, w narodowej gospodarce wyniesie 6935 złotych. Jeśli kwota przyjęta zostanie, to oznacza to, że w roku 2023 znacząco wzrośnie także wysokość składek na ZUS dla przedsiębiorców. Wiadomo, że podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców wynosi sześćdziesiąt procent przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Dla fizycznych osób, które prowadzą działalność gospodarczą podstawą do wyliczenia ZUS-u, jest sześćdziesiąt procent prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego. W roku bieżącym takie wynagrodzenie wynosi 5922 złotych. Z kolei z projektu budżetu na przyszły rok wynika, że przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne brutto w narodowej gospodarce wyniesie 6935 złotych.

Znając kwotę tę, ustalić można, że w przyszłym roku przedsiębiorca, który nie korzystają ze składkowych preferencji i opłaca wypadkowe ubezpieczenie zgodnie ze stawką 1,67 procent, będzie płacił miesięcznie 1418,48 złotych miesięcznie. W tej kwocie jeszcze nie ma zdrowotnej składki. W bieżącym roku przedsiębiorca płaci składkę miesięczną na ZUS wynoszącą 1211,29 złotych. Łatwo można obliczyć, że składka wzrośnie o 207,20 złotych miesięcznie.

Preferencyjny ZUS

Przedsiębiorcy, którzy korzystać mogą ze składek ZUS preferencyjnych, muszą się także liczyć z podwyżką składek w 2023 roku. W przypadku preferencyjnego ZUSu podstawa do wyliczenia składki jest trzydziestoma procentami minimalnego wynagrodzenia. Rząd ma czas do 15 wrześnie bieżącego roku na wydanie specjalnego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku. Z projektu tegoż rozporządzenia wynika, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrosnąć ma dwukrotnie. Zaproponowano, aby wynagrodzenie minimalne do 1 stycznia 2023 wynosiła 3383 złotych brutto. Zaś od 1 lipca 2023 będzie to 3450 złotych.

W przypadku preferencyjnego ZUSu podstawa składki wynosi obecnie 903 złotych. Zaś po podwyższeniu minimalnej płacy podstawa składki preferencyjnej wyniesie 1014,90 złotych. Od lipca będzie to już 1035 złotych. Jest to zatem różnica kolejno więcej o 321,12 złotych i 327,47 złotych.

Zdrowotna składka

Polski Ład także wprowadził nowe zasady obliczania zdrowotnej składki. Składka zdrowotna jest obliczana od samego dochodu inaczej dla każdej z form opodatkowania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kwota zdrowotnej składki nie może być niższa niż dziewięć procent wynagrodzenia minimalnego, które obowiązuje w pierwszym dniu składkowego roku. Jeśli w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne w styczniu będzie wynosić 3283 złotych, to składka zdrowotna minimalna będzie wynosiła 304,47 złotych.