Jak obliczyć rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia umowy

Biuro rachunkowe informuje jak obliczyć rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia umowy pracownika:

Długość okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony zgodnie z art. 36 § 1 K.p. zależy od stażu pracy u danego pracodawcy.

Przepisy Kodeksu pracy nie mówią, kiedy następuje rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia. Według art. 30 § 21 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Z powyższych regulacji wynika, że bieg wypowiedzenia umowy o pracę rozpoczyna się w takim czasie, aby upłynął w kodeksowym terminie.

Miesięczne wypowiedzenie lub jego wielokrotność zawsze kończy się w ostatnim dniu miesiąca. 

Dla przykładu jeżeli pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony w dniu 1 września 2014 r rozpocznie ono swój bieg od 1 października br. (dnia dokonania wypowiedzenia nie liczy się do biegu terminu) i nastąpi po upływie okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia czyli 31 grudnia 2014 r.