Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus

Rząd zdecydował się przedłużyć okres obowiązywania programu Mały ZUS Plus o kolejny rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej ulgi w 2023 roku. Dzięki tej inicjatywie, przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Propozycje zmian zostały opracowane we współpracy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te wejdą w życie 1 sierpnia bieżącego roku.

Mały ZUS  – zasady

Wprowadzenie rozszerzenia o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS w ramach Małego ZUS Plus pozwoli kilkudziesięciu tysiącom małych i średnich przedsiębiorców na skorzystanie z tego świadczenia. Dłuższy okres korzystania z ulgi umożliwi przedsiębiorcom, którzy uprawnieni są do płacenia obniżonych składek, łatwiejsze przetrwanie dwuletniego okresu przerwy w ich opłacaniu.

W ubiegłym tygodniu do Sejmu RP została przedłożona poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym, która zakłada przedłużenie Małego ZUS Plus o rok. Przepisy muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez Senat RP i otrzymać podpis Prezydenta RP.

Zgodnie z rządowymi planami, to tymczasowe rozwiązanie dotyczy przedsiębiorców, którzy skorzystają z Małego ZUS Plus w 2023 roku. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają przedsiębiorcom korzystać z tego świadczenia maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenie takiego okresu jest konieczne w celu zapewnienia przedsiębiorcom zabezpieczenia społecznego.

Przedsiębiorcy, którzy obecnie korzystają z Małego ZUS Plus i których dochód w poprzednim roku nie przekroczył 120 000 zł, będą mogli kontynuować opłacanie obniżonych składek ZUS przez dłuższy okres. Przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy pozwoli im zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości ich ubiegłorocznego dochodu. Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył już korzystanie z Małego ZUS Plus w 2023 roku, ponieważ minęły już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, będzie mógł zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 roku. Od następnego miesiąca będzie mógł ponownie opłacać składki w ramach Małego ZUS Plus, korzystając z dodatkowych 12 miesięcy ulgi.