Zmiany w umowach o pracę od 2016r

Od nowego roku zmianie ulegają m.in. zasady zatrudniania na czas określony:

  • Pracodawca może zawrzeć tylko trzy takie umowy z pracownikiem, maksymalnie na 33 miesiące. Dodatkowo przerwa między kolejnymi umowami nie będzie “zerować” tego licznika. (odstępstwa od tej reguły: zastępstwo, prace sezonowe i dorywcze, prace na czas kadencji)

Nowelizacja będzie miała wpływ także na umowy trwające w chwili wejścia w życie nowych przepisów – jeżeli były one zawarte na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

  • Wypowiedzenie umowy zależne jest od określonej w niej długości, a nie rodzaju. Przy umowach zawartych na krócej niż pół roku pracodawca ma obowiązek wypowiedzieć ją z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku umów zawartych na dłużej niż pół roku jest to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Bez zmian pozostaje kwestia podawania przyczyny wypowiedzenia umowy – w dalszym ciągu nie będzie trzeba jej podawać.

Aktualności w przepisach podatkowych i kadrowych na stronie biura rachunkowego www.biurooboza.pl