Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z aktualnie obowiązującej kwoty 1.850 zł do 2.000 zł. Zniesione zostanie również zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy.

W związku z powyższym nastąpi również wzrost najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym będącym pracownikami.

Tabelka przedstawia wzrost minimalnych kwot wynagrodzenia za pracę oraz podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników.

Wymiar czasu pracy

Kwoty obowiązujące

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Najniższa podstawa wymiaru zasiłku

w 2016 r.

w 2017 r.

w 2016 r.

w 2017 r.

cały etat

w pierwszym roku zatrudnienia

1.480,00 zł

2.000,00 zł

1.277,09 zł

1.725,80 zł

od drugiego roku zatrudnienia

1.850,00 zł

1.596,36 zł

1/2 etatu

w pierwszym roku zatrudnienia

740,00 zł

1.000,00 zł

638,55 zł

862,90 zł

od drugiego roku zatrudnienia

925,00 zł

798,18 zł