Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • Finansowaniu przedsiębiorców,
  • Ochronie zdrowia,
  • Wzmocnieniu systemu finansowego,
  • Inwestycjach publicznych

Tarczy Antykryzosowa 2.0

1 300 zł dla rolnika

Rolnik, który wskutek koronawirusa trafi do szpitala, będzie musiał się poddać przymusowej kwarantannie czy choćby tylko nadzorowi epidemiologicznemu, będzie mógł wnioskować o zasiłek na wzór postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Zwolnienie z ZUS pracowników małych firm

Całkowite zwolnienie z opłaty składek obejmie max 9 osób i będzie dotyczyć firm zatrudniających do 49 osób.

Zero VAT dla nauczycieli

Zerowa stawka podatku od towarów i usług VAT na urządzenia elektroniczne i oprogramowanie wykorzystywane przy zdalnym nauczaniu.

Skan urzędowego pisma, zamiast awiza

Zmiana ma na celu odblokowanie toczących się postępowań urzędowych: sądowych, administracyjnych, windykacyjnych.

Telemedycyna

Zmienią się przepisy dotyczące okresowych badań lekarskich oraz – dostępu do diagnostyki elektronicznej. W pierwszym przypadku wydłużone zostaną terminy okresowych badań.