Podatek VAT

Nowy JPK_VAT – zmienione zasady - 09-15-2020
Od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowa wersja JPK_VAT, podatnicy będą mogli przygotować i wysłać pliki JPK za pomocą narzędzi informatycznych. Nowy system zakłada połączenie o...


Biała lista podatników VAT od września 2019 - 07-24-2019
Na tzw. białej liście podatników VAT znajdować się będą informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców...


Od 1 lipca 2018 r. na zasadach dobrowolnego wyboru zacznie obowiązywać metoda płatności zobowiązań split payment - 04-05-2018
Split payment polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek - rachunek VAT.Split payment nazywa się mechanizmem podzielonej płatności, ponieważ płacący/kupujący może zdecyd...


JPK dla mikroprzedsiębiorców od 2018r. - 01-22-2018
Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT?to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z sy...


Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT 2017 - 07-21-2017
Wraz z nowym rokiem zmianie uległy zasady wykreślenia podatników z resjestru VAT. Od 2017 roku naczelnik urzędu wykreśla z rejestru m.in. podatników składających zerowe deklaracje VAT albo zaw...


Surowe kary za fałszowanie faktur - 03-25-2017
Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie 1 marca 2017 roku - fałszowanie faktur lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami, zagrożone jest długoletnimi karami pozbawienia wolności...


Odwrotne obciążenie VAT w branży budowlanej - 11-07-2016
W celu uszczelnienia systemu podatkowego w 2017r. w życie ma wejść tzw. odwrócone obciążenie podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług podwykonawców budowlanych. W projekcie Ministerstw...


Większe znaczenie pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 - 07-12-2016
Od 1 lipca bieżącego roku można załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. W tym celu został utworzon...


Kiedy nie mamy prawa do odliczenia VAT naliczonego? - 06-19-2016
Z zasady czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pomimo iż za...


Ewidencje VAT w formie JPK będą przekazywane co miesiąc - 05-25-2016
Zgodnie z głosowaniem sejmu z dnia 13 maja, podatnicy będą zobowiązani przekazywać co miesiąc w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dane z ewidencji VAT. JPK wchodzi w życie z dniem 1 lipca bi...


Zmiany w kontrolach rozliczeń podatku VAT - 03-08-2016
W związku z prowadzonym uszczelnianiem systemu podatkowego, od 1 lipca br. podatnicy na żądanie organu podatkowego będą musieli przekazywać dane z ksiąg podatkowych w formie tzw. Jednoliteg...


Zwolnienia z VAT w 2016 roku - Limity - 02-07-2016
W 2016 roku pozostają zwolnieni z VAT-u podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W kolejnych latach 2017 i 2018 wysokość...


Limity podatkowe 2016 - 12-17-2015
Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2016 Amortyzacja 50’000 euroRokLimit201550'000 euro209'000 zł201650'000 euro212’000 zł Mały podatnik PIT i VAT - limit 2016 RokM...


Ulga podatkowa na złe długi - zmiany - 04-28-2015
Od lipca bieżącego roku mają wejść zmiany dotyczące możliwości pomniejszania podatku należnego VAT w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (czyli...


Zwrot VAT za materiały budowlane zakupione przed 31 grudnia 2013 r. - 04-24-2015
Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi reguluje kwestię zwrotu VAT za materiały budowlane. Art. 32. tejże ustawy mówi, że osoba fizycz...


Rozliczenie VAT przy działalności mieszanej - 04-21-2015
Biuro rachunkowe informuje o sposobie rozliczania VAT przy prowadzeniu jednocześnie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Czynny podatnik VAT rozpoczynając świadczenie usług zwolnionyc...


Faktury otrzymywane droga mailową - 04-15-2015
Biuro Rachunkowe informuje o możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną. W interpretacji Izby Skarbowej wszystkie faktury otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej (niezależnie o...


Limity podatkowe na 2015 rok - 01-14-2015
Biuro rachunkowe informuje o limitach podatkowych na 2015 r. Ryczałt Zgodnie z ustawą o  zryczałtowanym podatku dochodowym oraz średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP, obowiązującym 1  p...


Kasy fiskalne 2015 - rozszerzenie obowiązku stosowania - 01-08-2015
Biuro Rachunkowe informuje o zmianach dotyczących obowiązku stosowania kas fiskalnych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. więcej po...


Ewidencja sprzedaży w kasie fiskalnej 2015r - 09-27-2014
Biuro rachunkowe informuje o planowanych zmianach w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obo...


Ulga na zakup kasy fiskalnej - 07-01-2014
Biuro rachunkowe informuje o możliwości uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej. Obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podlegają wszyscy podatnicy, którzy rozpoc...


Wyłączenia ze zwolnienia z podatku VAT 2014 - 01-31-2014
Wyłączenia ze zwolnienia z podatku VAT 2014 Od  01.01.2014 r. zmieni się także przepis określający grupę podatników, do których nie będzie się stosować zwolnienia z VAT ze względu ...


Utrata prawa do zwolnienia VAT 2014 - 01-31-2014
Utrata prawa do zwolnienia VAT 2014 Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty będą mogli, podobnie jak dotychczas, z niego zrezygnować - pod warunkiem pisemnego zawiado...


Kwota limitu sprzedaży do VAT od 01.01.2014 r - 01-31-2014
Kwota limitu sprzedaży do VAT od 01.01.2014 r Zgodnie z obecnie obowiązującym art.113 ust.1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie ...


Zmiany w podatku VAT w 2014 roku - 12-18-2013
   Biuro rachunkowe informuje o planowanych zmianach w VAT w 2014 r. Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w podatku VAT. Niektóre zmiany uchwalone tą ustawą weszły w ...