Kasy fiskalne 2015 – rozszerzenie obowiązku stosowania

Biuro Rachunkowe informuje o zmianach dotyczących obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. więcej podmiotów musi obowiązkowo stosować kasę rejestrującą.
Zgodnie z rozporządzeniem w 2015 r. i 2016 r. nie zmienią się limity obrotów umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Natomiast czynności, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane w kasie rejestrującej zostały rozszerzone o:

  • naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
  • wymianę opon lub kół,
  • badania i przeglądy techniczne pojazdów,
  • opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usługi prawnicze (z wyjątkiem czynności notarialnych),
  • usługi doradztwa podatkowego,
  • usługi związane z wyżywieniem, sklasyfikowane w PKWiU 56 – dotyczy wyłącznie usług: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych – katering (nie dotyczy usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek świadczonych przez placówki oświatowe dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu),
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • dostawę perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0).

Zmianie uległy również czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Od nowego roku nie znajdziemy np. zwolnienia z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców oraz zwolnienia ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich (usługi te będą mogły bowiem korzystać ze zwolnienia określonego w § 2 rozporządzenia, w związku z pozycją 38 załącznika do rozporządzenia).

Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza dodatkowe zwolnienie w zakresie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych.

Zwolnione z ewidencjonowania od nowego roku zostały także dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Korzystanie z tego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane są fakturą.