Surowe kary za fałszowanie faktur

przestepstwa podatkowe

Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie 1 marca 2017 roku – fałszowanie faktur lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami, zagrożone jest długoletnimi karami pozbawienia wolności – nawet do 25 lat więzienia. 

Nowe regulacje mają odstraszać od wyłudzania podatku VAT. Podrobienie lub przerobienie faktury w zakresie mogącym mieć znaczenie dla wymiaru podatku lub jego zwrotu, oraz użycie takiej faktury jako prawdziwej zagrożone będzie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Surowsze sankcje grożą za dokonanie fałszerstwa na dużą skalę.

W przypadku, gdy należności ogółem uwidocznione na fakturze (fakturach) przekroczą 5.000.000 zł, trzeba będzie liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Dla kwot większych niż 10.000.000 zł przewidziano karę pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Podobne konsekwencje dotyczyć będą fałszowania faktur w celu określenia wysokości podatku lub jego zwrotu. W przypadku gdy kwota przekroczy 200.000 zł, karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat, dla kwoty większej niż 5.000.000 zł, należy liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a jeżeli wyniesie ona więcej niż 10.000.000 zł – sprawcy będzie groziło nawet 25 lat więzienia.

W powyższych przypadkach dopuszczalne będzie również orzeczenie grzywny w wysokości do 3.000 stawek dziennych (od 100 zł do 6.000.000 zł).