Slim VAT 3

Projekt Slim VAT 3, uproszczony schemat rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców, został przekazany do konsultacji społecznych. Co będą zawierać proponowane zmiany?

Wśród zmian przewidzianych w projekcie jest nowa definicja „małego podatnika podatku od towarów i usług”. Obecnie obejmuje osoby o łącznych rocznych przychodach do 1,2 mln euro. Po zmianie przepisów limit ten sięgnie 2 mln euro. Dzięki temu status małych podatników i możliwość kwartalnego rozliczania VAT otrzyma więcej przedsiębiorców.

Split payment

Nowe prawo zmienia sposób korzystania z płatności podzielonych. Obecnie kwota podatku od towarów i usług trafia na odrębny subrachunek bankowy przeznaczony do rozliczania się z fiskusem. Z tego rachunku można płacić wyłącznie podatki od dochodu, ubezpieczenia społecznego i podatku od wartości dodanej. Nowe prawo umożliwia podatnikom płacenie tą metodą również podatku handlowego lub cukrowego.

Sankcje

Nowelizacja Slim VAT 3 zmienia kryteria sankcjonowania naruszeń płatności VAT. Obecnie do sankcjonowania wykroczeń VAT stosuje się trzy stawki 15%, 20% i 30%. Zamiast tego poprawka zastąpiłaby je zakresami do 15%, do 20% i do 30%. Sankcja wynosi 100% wartości niezapłaconego podatku. Nie zmienia się jednak to, że sankcją będzie 100% wartości niezapłaconego podatku.

WNT

W przypadku zakupów towarów wewnątrzwspólnotowych, podatnik może odliczyć VAT od transakcji, nawet jeśli nie otrzymano faktury od klienta. Do tej pory w tym przypadku podatek VAT musiał zostać pobrany i zapłacony w ciągu 3 miesięcy od transakcji, ale nie można go było odliczyć.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m. in.:

  • wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
  • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
  • ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;
  • liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

SLIM VAT 3 pozwala firmom płacić oprócz podatku VAT także inne rodzaje podatków i opłat. Zapewnia to realną poprawę płynności finansowej dzięki mechanizmowi podzielonej płatności.