Kiedy nie mamy prawa do odliczenia VAT naliczonego?

Z zasady czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pomimo iż zakupy są związane z wykonywaną działalności nie możemy odliczyć podatku VAT.

Usługi gastronomiczne

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Wydatki poniesione w imieniu i na rachunek osób trzecich

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby VAT. ( art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT )

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

Do odliczenia podatku VAT nie uprawniają m.in. faktury, dokumenty celne oraz duplikaty faktur wystawione przez podmiot nieistniejący.

Transakcje zwolnione z VAT

W sytuacji gdy sprzedawca potraktował czynność, która na podstawie przepisów o VAT nie podlega opodatkowaniu VAT albo jest z niego zwolniona.

Transakcje niezgodne ze stanem faktycznym

Faktury lub dokumenty celne:

  • stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  • podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – w części dotyczącej tych czynności,

Samofakturowanie

Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do odliczenia VAT faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy faktury wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego. Oznacza to, że w umowie dotyczącej samofakturowania określona musi być procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego czynności udokumentowanych fakturą.

Faktury, w których nie wykazuje się VAT

Podatnik nie ma także prawa do odliczenia VAT z faktury z wykazaną kwotą podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty VAT fakturze.

Aktualności w przepisach podatkowych na stronie naszego biura rachunkowego https://www.biurooboza.pl