Większe znaczenie pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016

Od 1 lipca bieżącego roku można załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. W tym celu został utworzony Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, gdzie w formie elektronicznej trafiają takie upoważnienia.

Do nowo powstałego CRPO dostęp mają organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Zatem urzędnicy mogą sami sprawdzić umocowanie danej osoby do reprezentowania podatnika. Pełnomocnicy mogą w ten sposób zapewnić swoim mocodawcom kompleksową obsługę spraw podatkowych na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. Takie upoważnienie daje prawo do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Aktualności w przepisach podatkowych i kadrowych https://www.biurooboza.pl/aktualnosci-2/