Zwolnienia z VAT w 2016 roku – Limity

W 2016 roku pozostają zwolnieni z VAT-u podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W kolejnych latach 2017 i 2018 wysokość zwolnienia z VAT-u pozostanie bez zmian.

Jeżeli natomiast działalność rozpoczniemy w trakcie roku. Limit ten będzie proporcjonalny do liczby dni pozostałych do końca roku. Pamiętać należy jednak iż zwolnienie z VAT-u traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono limit (UWAGA – opodatkowaniu podlega cała kwota tej transakcji, a nie jedynie nadwyżka ponad limit).

Aktualności podatkowe na stronie biura rachunkowego.