Slim VAT 3 – zmiany

kalkulator składki zus 20161 czerwca, prezydent Andrzej Duda zatwierdził poprawkę do ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, znanej jako Slim VAT 3. Zmiany mają na celu uprościć i przyspieszyć proces rozliczania VAT, co z kolei poprawi płynność finansową przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu będzie zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 do 2 mln euro.

Podstawowe założenia pakietu Slim VAT 3 obejmują:

 1. Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 do 2 mln euro, co umożliwi większej liczbie przedsiębiorców skorzystanie z metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.
 2. Uproszczenie ewidencji sprzedaży dla przedsiębiorców korzystających z kas rejestrujących, w tym możliwość rezygnacji z drukowania dokumentów fiskalnych.
 3. Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, w tym eliminacja wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego.
 4. Uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń fakturowych, w tym dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu.
 5. Likwidacja opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).
 6. Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia wynosi 100% z 500 zł do 10 tys. zł, co zmniejszy obciążenie działów księgowych firm i liczbę korekt w deklaracji VAT.
 7. Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych.
 8. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w walucie obcej.
 9. Rozszerzenie możliwości wykorzystania zgromadzonych środków na rachunku VAT na inne podatki i opłaty, np. podatek od sprzedaży detalicznej.
 10. Wprowadzenie przeglądu wydatków do polskiego systemu prawnego, umożliwiającego analizę skuteczności interwencji i polityk oraz efektywności wydatków publicznych.
 11. Wprowadzenie systemu miarkowania sankcji VAT, uwzględniającego sytuację ekonomiczną podatnika podczas ustalania sankcji, aby były bardziej zindywidualizowane.