Nowy JPK VAT. Co nam grozi za podanie błędnego kodu GTU?

W nowym JPK przedsiębiorcy muszą kodami oznaczać wszelkie transakcje sprzedażowe, które dotyczą co po niektórych grup towarów oraz także usług. Każdy błąd oznaczać może 500 złotych finansowej sankcji. Podatnik jednak dostanie czas na zrobienie odpowiedniej korekty. Ponadto Ministerstwo Finansów zapewnia, że będą karane jedynie działania uporczywe, celowe działania i wprowadzane błędy.

Uniemożliwienie przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości transakcji 

Przepisy o JPK jednocześnie przewidują administracyjną karę za wszelkie błędy w ewidencji przesłanej. Zgodnie z ustawą, naczelnik urzędu skarbowego nałożyć może 500 złotych kary za każdy z błędów.

Ustawa o VAT jednak nie rozstrzyga, które błędy uniemożliwiają rzeczywiście przeprowadzenie weryfikacji ani też za jaki błąd uznać można oznaczenie nieprawidłowe GTU. Nowe przepisy wchodzą dopiero w życie, jeszcze nie wykształciła się żadna praktyka skarbowych urzędów w tymże zakresie.

Kary ewentualne za błędne podanie kody zostały przedmiotem poselskiej interpelacji.

Kary za uporczywe oraz celowe działania

Wiceminister – Jan Sarnowski potwierdził także, że została wprowadzona pieniężna kara opiewająca na 500 złotych za błędy w ewidencji przesłanej, która ma na celu zobligowanie wszystkich podatników do dołożenia znacznie większej staranności przy wypełnianiu plików JPK_VAT. Część dalsza odpowiedzi jednak jest bardzo korzystna dla podatników. Kawa jest fakultatywna oraz nie będzie automatycznie nakładana.

Uporczywe oraz celowe działania, jak i także wprowadzane błędy to wszelkie przesłanki, które nie wynikają z przepisów. Natomiast wskazują na dosyć łagodne stanowiska fiskus wobec osób, które przy wypełnieniu JPK popełniają pomyłkę zwykłą.

Kara administracyjna nie jest stosowana w przypadku podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą, który za czyn ten ponosi odpowiedzialność za skarbowe wykroczenie czy też za skarbowe przestępstwo zagrożone znacznie wyższymi grzywnami.