SLIM VAT – co się zmienia?

Faktury korygujące in-minus

Rezygnujemy z warunku formalnego uzyskania potwierdzenia otrzymania korygującej faktury przed nabywcę towarów czy też usługobiorcę. To podatnik będzie dokonywał obniżenia samej podstawy opodatkowania oraz należnego VAT już w okresie samego wystawiania faktury korygującej pod warunkiem, że z dokumentacji posiadanej przez niego wynika, że z nabywca uzgodnił wszelkie warunki transakcji. Zmiana ta uprości znacznie rozliczenia powodując całkowity brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania korygującej faktury oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a do tego brak konieczności dokonywania samej korekty deklaracji.

Faktury korygujące in-plus

W ustawie o VAT wprowadzane są przepisy, które wskazują sposób rozliczenia korygujących faktur in plus (zwiększających samą podstawę opodatkowania). Podatnicy dotychczas bazowali jedynie na linii orzecznictwa oraz interpretacji. To nie dawało pewności odpowiedniej prawa.

Obecnie podatnicy zyskują pewność co do sposobu właściwego rozliczenia. Rozliczenie dokonywane będzie na bieżąco w okresie samego wystawienia korygującej faktury.

Wspólne kursy walut z dochodowym podatkiem

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT wszelkie zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia swojego przychodu w dochodowym podatku.

Oznacza to nic innego jak zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej z transakcji. Podatnik VAT, który świadczy budowlaną usługę B2B obecnie stosuje dwa różne kursy. Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden kurs wspólny walut do rozliczania transakcji w VAT oraz PIT/CIT.

Finansowe korzyści

Na pewno mamy do czynienia z wydłużeniem terminu do odliczenia VAT na bieżąco i to aż do czterech miesięcy. Wydłuża się prawo do odliczenia o jeden miesiąc przy miesięcznych rozliczeniach. Co więcej podatnik będzie mógł fakturę ująć łącznie w ciągu czterech miesięcy i to bez konieczności korekty samej deklaracji.

To wyeliminuje częste oraz także niepotrzebne korekty VAT, które nie są dobre ani do biznesu ani też dla podatkowej administracji.