Nowy JPK_VAT – zmienione zasady

Od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowa wersja JPK_VAT, podatnicy będą mogli przygotować i wysłać pliki JPK za pomocą narzędzi informatycznych. Nowy system zakłada połączenie obowiązującej deklaracji VAT z plikiem JPK_VAT w jeden e-dokument.

Opóźnienie we wprowadzeniu nowego JPK wynika z pandemii koronawirusa. Ostatecznie tarcza antykryzysowa 4.0. ustaliła nowy termin na 1 października 2020 r., który dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Pierwszy przesłany nowy JPK ma dotyczyć transakcji przeprowadzonych w październiku. Dane zawarte w JPK muszą zostać wysłane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Zmiany w JPK:

  • deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz pliki JPK będą przesyłane razem w jednym dokumencie elektronicznym.
  • w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia (kody GTU), które od 1 października 2020 r. staną się obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13)