Zwrot VAT za materiały budowlane zakupione przed 31 grudnia 2013 r.

Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi reguluje kwestię zwrotu VAT za materiały budowlane.

Art. 32. tejże ustawy mówi, że osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Limity zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2015 r.,
z wyjątkiem złożonych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2010 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%

65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

 

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę – 34.288 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – 14.695 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

 

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę – 27.774 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – 11.903 zł

 

Limity zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2015 r.,
dla osób składających pierwszy wniosek od 1 stycznia 2011 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%

65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

 

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę – 34.009 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – 14.575 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

 

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę – 27.774 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – 11.903 zł

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2014 r. wyniosła 3.984 zł (Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 9).