Limity podatkowe 2016

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie – limit 2016

Amortyzacja 50’000 euro

Rok

Limit

2015

50’000 euro

209’000 zł

2016

50’000 euro

212’000 zł

 

Mały podatnik PIT i VAT – limit 2016

Rok

Mały podatnik

2015

1’200’000 €

5’015’000 PLN

2016

1’200’000 €

5’092’000 PLN

 

 

Rok

Mały podatnik

Mały podatnik pośrednik

2015

1’200’000 €

5’015’000 PLN

45’000 €

188’000 PLN

2016

1’200’000 €

5’092’000 PLN

45’000 €

191’000 PLN

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit 2016

 

Limit*

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty rozpoczynające działalność

Brak limitu

Brak limitu

Podmioty kontynuujące działalność

150’000 euro**

636’555 zł

150’000 euro**

636’555 zł

 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2016 

Limit wg ustawy

Limit w zł*

Rok obrotowy

1’200’000 euro

5’092’440 zł

2016

 

Jednostki mikro – limity 2016

Wartość przychodów netto – w euro

Przeliczenie (dla jednostek w roku 2016)

1.200.000 EUR*

5.092.440 zł

2.000.000 EUR*

8.487.400 zł