Faktury otrzymywane droga mailową

Biuro Rachunkowe informuje o możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną.

W interpretacji Izby Skarbowej wszystkie faktury otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej (niezależnie od tego czy są to skany faktur papierowych czy dokumenty typu Word, Excel, PDF) są zgodne z przepisami VAT pod warunkiem, że zapewniona jest ich autentyczność pochodzenia, czytelność oraz integralność.

Organ podatkowy wyjaśnił, że faktury elektroniczne traktowane są dla potrzeb dokumentowania transakcji podobnie jak faktury w formie papierowej. Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanych faktur, podatnik ma prawo do odliczenia VAT wykazanego w tych fakturach, bowiem nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.