Co musimy wiedzieć o progach podatkowych w 2023 roku?

Jaka wysokość progów podatkowych obowiązywać będzie w rocznym rozliczeniu PIT w przyszłym roku? Jaka będzie wolna kwota od podatku? Co się zmieniło?

Podatkowe progi 2023

Progi podatkowe na przyszły rok już są znane. Ustawodawca (w ramach programu o nazwie Polski Ład) wprowadził bardzo ważne zmiany w tymże zakresie. Warto się przyjrzeć jak wygląda sytuacja, gdy chodzi o rozliczenie PIT, które czeka nas w roku 2023.

Wysokość podatkowych progów (podatkowej skali) w dochodowym podatku od fizycznych osób reguluje artykuł 27 ustawy o podatku od fizycznych osób.

Zgodnie z brzmieniem obecnym tegoż przepisu, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem artykułu 29-30f ustawy o PIT, pobiera się bezpośrednio od podstawy jego obliczenia zgodnie ze skalą podatkową.

Do 120 000 tysięcy złotych podatek wynosi 12 procent minus kwota, która zmniejsza podatek 3600 złotych. Z kolei ponad 120 000 tysięcy złotych to 10 800 złotych plus trzydzieści dwa procent nadwyżki ponad 120 000 tysięcy złotych.

Powyższe podatkowe progi zgodnie z przepisami mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia bieżącego roku.

Jak się będziemy rozliczać w przyszłym roku?

Oznacza to nic innego jak to, że w rocznym rozliczeniu PIT w przyszłym roku zastosujemy wyrażone wartości progów podatkowych. W przyszłym roku podatek dochodowy podatnicy rozliczą według stawki dwanaście procent oraz stawki trzydzieści dwa procent od nadwyżki dochodu ponad połowę kwoty 120 tysięcy złotych.

Po rozliczeniu w 2023 roku obowiązywać będzie także wyższa kwota wolna niż to miało miejsce dotychczas, a dokładnie kwota wolna od podatku teraz wynosi 30 tysięcy złotych. Od tej kwoty wyliczamy kwotę, która zmniejsza podatek, to jest 30 tysięcy złotych x 12 procent = 3600 złotych. Warto także przypomnieć, że składając roczne zeznanie PIT w przyszłym roku mamy możliwość skorzystania między innymi z następujących podatkowych ulg: ulgi termomodernizacyjnej, ulgi na dziecko, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, czy też ulgi z tytułu krwiodawstwa.