Współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2014 r.

Współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2014 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2014 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2014 r. wynosi:

• dla 1/2 etatu 10,42
• dla 3/4 etatu 15,62
• dla 1/4 etatu 5,21
• dla 1/3 etatu 6,94