Składki ZUS na zasadach ogólnych 2014

Biuro rachunkowe Edyta Oboza informuje o wysokości składek na ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców oraz osób współpracujących, opłacających składki na zasadach ogólnych :

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Okres

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek ( 60% od kwoty 3.746,00 zł)

2.247,60

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
(zł)

emerytalne

19,52

438,73

rentowe

8,00

179,81

chorobowe

2,45

55,07

wypadkowe

x*)

x*)

*)Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne :

Okres

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Podstawa stanowiąca kwotę  75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4.005,97 zł)

3.004,48

Stawka %

9

Kwota (zł)

270,40

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

232,85

Składka na Fundusz Pracy :

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Okres

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
(zł)

Stawka 2,45%

55,07