Rozliczenie VAT przy działalności mieszanej

Biuro rachunkowe informuje o sposobie rozliczania VAT przy prowadzeniu jednocześnie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT.

Czynny podatnik VAT rozpoczynając świadczenie usług zwolnionych z VAT musi pamiętać, że przysługuje mu prawo do odliczenia VAT wyłącznie od zakupów służących działalności opodatkowanej. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik dokonując zakupu jest w stanie określić, że zakup posłuży czynności opodatkowanej, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W innym przypadku nie odlicza podatku VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy towary i usługi wykorzystywane są przez podatnika zarówno w działalności opodatkowanej jak i zwolnionej z VAT, należy odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

W sytuacji w której ustalenie proporcji sprzedaży jest niemożliwe (np. u podatników, którzy oprócz działalności opodatkowanej rozpoczynają prowadzenie działalności zwolnionej z VAT) podatnik może rozliczać podatek naliczony związany z obydwoma rodzajami sprzedaży według proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy ustalonej z naczelnikiem urzędu skarbowego i potwierdzonej protokołem.