Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji

Biuro rachunkowe informuje o sposobie korekty kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji.

Podatnik otrzymując dotację stanowiącą zwrot wydatków związanych z zakupem środka trwałego, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop zobligowany jest do wyłączenia tej wartości z kosztów, przez wykonanie korekty dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z rozstrzygnięciem kwestii korekty kosztów amortyzacji dokonanym przez WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 228/1 korekty tej nie należy jednak dokonywać wstecz, ale w miesiącu otrzymania środków z dotacji, poprzez zmniejszenie kosztów podatkowych tego miesiąca.