Zmiany w zasadach stosowania akcyzy od 1 stycznia 2015 r.

W 2015 roku zmianie ulegną zasady stosowania akcyzy.

Prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu działalności gospodarczej. Jednym z tematów tej ustawy są nowe zasady odnośnie stosowania akcyzy, która jest jednym z najbardziej sformalizowanych podatków. Zdaniem firm doradczych ta ustawa to dopiero pierwszy krok w kierunku ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ podatek akcyzowy jest trudny w zrozumieniu i zastosowaniu.

Nowa ustawa wprowadza zmiany m.in w zakresie obrotu olejami opałowymi. Pojawi się opcja odstąpienia od możliwości nakładania sankcyjnej stawki podatku akcyzowego tylko z powodu braków formalnych. Od 1 stycznia 2015 r. to organy celne będą musiały udowodnić, że olej nie został zużyty na cele opałowe. Sankcja będzie możliwa również, gdy nie będzie można ustalić nabywcy towaru.

Dotychczasowe przepisy akcyzowe wymagają powiadomienia naczelnika urzędu celnego czy ewidencje akcyzowe są prowadzone na papierze czy elektronicznie. Z powodu braku trybu tego powiadomienia zdarzały się spory między podatnikami a organami. Od 2015 roku nie będzie już tego wymogu.