Zmiany w transakcjach powyżej 15.000 zł

office-614213_640Z dniem 1 stycznia 2017 roku wszystkie transakcje realizowane pomiędzy przedsiębiorcami których wartość jednorazowo będzie przekraczać 15.000 zł będą musiały być dokonywane za pomocą rachunku płatniczego. Znacznie obniżony zostanie limit płatności w ramach działalności gospodarczej, które mogą być realizowane bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 780 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzona nowelizacja obniża m.in. wartość transakcji, które mogły być dokonywane bez użycia rachunku płatniczego (z dotychczasowych 15.000 euro do 15.000 zł). 

Wprowadzone będą również rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Nie będzie można uwzględnić w rachunku podatkowym tych płatności, które przekraczają ustawowe limity a zostały dokonane z pominięciem rachunku bankowego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. a wynikające z niej regulacje będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Zmiany w przepisach podatkowych na stronie naszego biura rachunkowego https://www.biurooboza.pl/

O limitach podatkowych obowiązujących w 2016r. można przeczytać we wpisie
 https://www.biurooboza.pl/limity-podatkowe-2016/