Zmiany w przepisach o korekcie kosztów przy braku zapłaty

W związku z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek dokonywania korekty kosztów przy braku zapłaty. W myśl przepisów przejściowych ustawy nowelizującej podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do dnia jej wejścia w życie dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć “zwrotnie” koszty uzyskania przychodów.

Z nowym rokiem znikają więc obowiązki, które w zamyśle miały przyczaniać się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej najmniejszych i najsłabszych przedsiębiorców – w praktyce natomiast  zwiększały koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualności podatkowe, zmiany w przepisach na stronie naszego biura rachunkowego.