Zmiany w podatku VAT w 2014 roku

   Biuro rachunkowe informuje o planowanych zmianach w VAT w 2014 r.

Od przyszłego roku podatników czekają duże zmiany w podatku VAT. Niektóre zmiany uchwalone tą ustawą weszły w życie już 1 kwietnia 2013 (dotyczy np. zasad opodatkowania transakcji nieodpłatnych, ustanawiania i działania przez przedstawiciela podatkowego, itp.).

Jednakże większość zmian uchwalonych tą ustawą będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2014 r., co spowoduje obowiązek dostosowania się wszystkich podatników do nowych przepisów, a także ewentualnie dostosowanie systemów rachunkowych.

Zmianie ulegnie zasada ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego. Będą obowiązywały też inne regulacje w zakresie odliczania VAT. Zmienią się również terminy wystawiania faktur.