Usługi podwykonawców w księdze na podstawie opisu

Sprawa ujmowania zakupu usług stanowiących główny element wyrobu gotowego nie została odrębnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące usług podwykonawców jest następujące:

Przepisy określone w § 16 i 17 ust. 1 rozporządzenia, które nakładają obowiązek sporządzenia opisu do materiałów otrzymanych przez podatnika przed wpływem faktury i wpisania ich wartości na jego podstawie do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, mają zastosowanie również do zakupionych usług podwykonawców. Chodzi tu o usługi stanowiące główny element wyrobu gotowego (wykonanej usługi), których wartość podlega wpisaniu do księgi podatkowej w kolumnie 10. Zatem gdy na rzecz podatnika zostanie wykonana usługa, której nie potwierdzono jeszcze fakturą, wówczas jest on zobligowany sporządzić do niej opis zgodnie z wymogami rozporządzenia i na jego podstawie ująć koszt w księdze podatkowej.

Aktualności w przepisach podatkowych i kadrowych dostępne są na stronie naszego biura rachunkowego.