Składki ZUS na zasadach preferencyjnych 2014

Składki na ubezpieczenia ZUS dla przedsiębiorców chcących skorzystać z preferencyjnych zasad ich opłacania w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej :

Składki na ubezpieczenia społeczne :

Okres obowiązywania

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Podstawa stanowiąca kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia (1.680,00 zł)

504,00

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2014 r.-
31.12.2014 r.

(zł)

emerytalne

19,52

98,38

rentowe

8,00

40,32

chorobowe

2,45

12,35

wypadkowe

x*)

x*)

*)Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne :

Okres

1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Podstawa stanowiąca kwotę  75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4.005,97 zł)

3.004,48

Stawka %

9

Kwota (zł)

270,40

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

232,85

Składka na Fundusz Pracy :

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy .