Skala podatkowa w 2014 roku

Skala  podatkowa w 2014 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota wolna od podatku w 2014 r. wynosi 3.091 zł .