Przedsiębiorcy już mogą wnioskować o dotację Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Tarczy 6.0

19 grudnia bieżącego roku ruszył nabór na dotacje bezzwrotne w ramach Tarczy 6.0 w PUP. Zarówno mikro przedsiębiorcy, jak i także mali przedsiębiorcy na kodach określonych PKD, po spełnieniu różnych warunków skorzystać mogą z dotacji do pięciu tysięcy złotych, która pokryje koszty bieżące prowadzenia własnej działalność. Wniosek złożyć można jedynie w sposób elektroniczny.

Kto może dostać dotację?

Dotacja może zostać przydzielona przedsiębiorcom, którzy:

– na dzień 30 wrześnie bieżącego roku prowadzili własną działalność gospodarczą, która oznaczona została określonymi kodami PKD w roku 2007 jako rodzaj działalności przeważającej,

– przychód uzyskany w październiku czy też listopadzie bieżącego roku był niższy przynajmniej o czterdzieści procent w stosunku do przychodu, który uzyskany był w październiku bądź listopadzie zeszłego roku,

– nie mieli zawieszonej gospodarczej działalności na okres, który obejmuje 30 wrześnie bieżącego roku.

Jest warunek

Dotacja będzie rzeczywiście bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadził będzie działalność gospodarczą co najmniej przez następne trzy miesiące od momentu jej udzielenia. Nabór wniosków o otrzymanie dotacji zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi prowadzony ma być nie dłużej, niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Jak można otrzymać dotację?

Wniosek o dotację złożyć należy do Powiatowego Urzędu Pracy przy pośrednictwie portalu – praca.gov.pl Po zalogowaniu, w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, wypełnić należy formularz elektroniczny wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie wszelkich bieżących kosztów. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie po złożeniu, według samej kolejności wpływu. Dotacja wypłacona zostanie maksymalnie do dwóch roboczych dni od zaakceptowania wniosku o nią.

Publiczna pomoc

Wartość dotacji stanowi tak naprawdę publiczną pomoc, która ma na celu zaradzenie zaburzeniom poważnym w gospodarce. Wszystko zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu mówiącego o wsparciu gospodarki w kontekście wciąż trwające epidemii COVID-19.