Podatek od handlu zawieszony, ale deklarację trzeba składać

Biuro rachunkowe informuje, iż w związku z decyzją Komisji Europejskiej, która uznała, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej, nastąpiło zaniechanie poboru tego podatku. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz.1723) nie jest pobierany ten podatek od przychodów osiągniętych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

20 października br. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.mf.gov.pl pojawiła się informacja, z której wynika, że zaniechanie poboru tego podatku nie zwalnia podatników z innych obowiązków podatkowych, w tym składania miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).

Oznacza to, że podatnicy, którzy na mocy zawieszonych przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej przekraczają w danym miesiącu kwotę wolną od podatku (tj. 17 mln zł) muszą złożyć deklarację PSD-1 na ten podatek w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwszą taką deklarację muszą złożyć do dnia 25 października 2016r.