Nowe zasady rejestracji w KRS

Biuro rachunkowe informuje o zmianach w zasadach rejestracji w KRS.

Od 1 grudnia 2014 roku na podstawie ustawy (z dnia 26 czerwca 2014 r.) o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1161) zmienił się sposób komunikacji pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami.

Po zmianach dane z KRS są przekazywane elektronicznie do urzędowych rejestrów. W następstwie czego obowiązują także nowe procedury nadawania NIP i REGON oraz dokonywania zgłoszenia płatnika składek w ZUS. Nowe rozwiązania prawne dotyczą podmiotów wpisywanych do KRS, zarówno do rejestru przedsiębiorców, jak i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji (…).

  • Od 1 grudnia 2014 roku do sądu rejestrowego wnioskodawcy składają wyłącznie wniosek o wpis do KRS bądź o jego zmianę tzn. nie dołączają stosownych wniosków, zgłoszeń czy dokumentów przeznaczonych dla urzędów (dane objęte treścią wpisu do KRS są przekazywane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz rejestru REGON; natomiast do ZUS trafiają z CRP KEP).
  • Dla podmiotów wpisanych do KRS przed 1 grudnia 2014r. istotne jest rozróżnienie danych podstawowych, tj. wpisanych do KRS, oraz uzupełniających. Obowiązkiem podmiotu wpisanego do KRS jest przekazanie do urzędów danych uzupełniających.
  • Od 1 grudnia 2014 r. ujawnianych w KRS jest więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Reguła ta dotyczy zarówno nowo rejestrowanych, jak i wpisanych do KRS przed 1 grudnia 2014 r.
  • Uchylone zostały art. 171 i art. 324 K.s.h. w następstwie czego zlikwidowany został obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego poświadczonego przez zarząd odpisu umowy spółki z o.o. czy statutu spółki akcyjnej.