Nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Otrzymując darowiznę, musimy pamiętać, że mogą pojawić się podatki związane z tym świadczeniem. Chodzi tutaj o opodatkowanie darowiznami i spadkami. Oczywiście, tak jak w przypadku każdej ustawy podatkowej, istnieją zwolnienia podatkowe i preferencje podatkowe. Od lipca 2023 r. zmienią się limity zwolnienia podatkowego.

Wysokość opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Istotna jest również wartość samej darowizny. Na przykład najbliższa rodzina może być zwolniona z podatku, ale konieczne jest spełnienie kilku warunków, o których mówimy poniżej.

Istnieją określone kwoty, od których nie musimy płacić podatku, o czym już wspomnieliśmy. Ustawa dzieli pokrewieństwo na trzy grupy:

  • Grupa I obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
  • Grupa II obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
  • Grupa III obejmuje innych nabywców.

Ustawa określa również dla każdej grupy maksymalne kwoty darowizn zwolnionych od podatku, czyli kwoty, które można otrzymać w formie darowizny bez konieczności zapłaty podatku. Obecnie te kwoty są następujące:

  • Dla nabywców z grupy I – 10 434 zł,
  • Dla nabywców z grupy II – 7 878 zł,
  • Dla nabywców z grupy III – 5 308 zł.

Ważne jest również, że te limity obowiązują przez pięć lat.

Nowe limity wejdą w życie w lipcu 2023 r. Opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości netto przekraczającej:

  • 36 120 zł, jeśli nabywcą jest osoba z grupy I,
  • 27 090 zł, jeśli nabywcą jest osoba z grupy II,
  • 5 733 zł, jeśli nabywcą jest osoba z grupy III.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

Aby darowizna między członkami najbliższej rodziny mogła skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić następujące warunki:

Po pierwsze: Należy zgłosić otrzymanie darowizny w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Po drugie: Przekazanie darowizny musi być udokumentowane za pomocą przelewu bankowego.

Zgodnie z przepisami, w przypadku nabycia darowizny, obowiązek podatkowy zazwyczaj powstaje w momencie spełnienia zobowiązania świadczenia, co oznacza, że w przypadku darowizny w postaci środków pieniężnych, dzień wpływu kwoty na konto obdarowanego jest kluczowym momentem.