Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku

Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2014 roku.

 

Okres

2014 r.

Kwota (zł)

1.680,00

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1074)

W okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. nie niższe niż 1.344 zł (80% x 1.680 zł).