Nowa koncepcja kontrolowania przedsiębiorców

Biuro rachunkowe informuje o nowej koncepcji kontroli rozliczeń podatkowych.

Ministerstwo finansów wprowadza nowy system weryfikacji rozliczeń z fiskusem. Do podstawowych założeń systemu należeć ma bieżąca weryfikacja rozliczeń podatkowych realizowana przez kontakt z przedsiębiorcą na różne sposoby. Począwszy od telefonicznych wyjaśnień wątpliwości, kontakt mailowy lub w ramach czynności sprawdzających po kontrole w siedzibie przedsiębiorcy.

Najważniejszym przesłaniem nowego modelu weryfikacji rozliczeń podatkowych ma być brak absorbowania kontrolami rzetelnych przedsiębiorców. Urzędnicy mają podejmować działania adekwatne do ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Na podstawie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy oraz dostępnych danych mieliby dokonywać takiej analizy.

Jedynie w uzasadnionych podejrzeniach naruszenia przepisów prawa, przedsiębiorcy powinni spodziewać się kontroli podatkowych. Sprawy wymagające wyjaśnienia będą w pierwszej kolejności załatwiane telefonicznie, drogą e-mailową lub w ramach czynności sprawdzających. Założenia nowego systemu weryfikacji rozliczeń podatkowych mają pozwolić rzetelnym przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ograniczyć liczbę kontroli.

Minister Finansów zaznaczył, że kontrole podatkowe będą ukierunkowane na weryfikację bieżących okresów rozliczeniowych. Ma to na celu ograniczyć sytuacje, w których po ujawnieniu nieprawidłowości podatnik nie jest w stanie pokryć z bieżącej działalności odsetek za zwłokę lub nie można wyegzekwować zaległości podatkowych.