Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Rozpoczęcie nowego roku uznaje się za dobry czas na wdrożenie w życie zmian. Nowe zasady nierzadko dotyczą tylko naszej osobistej sfery, gdyż rząd również wprowadza modyfikacje do przepisów. Jedną ze zmian od 1 stycznia 2020 roku jest debiut indywidualnych mikrorachunków podatkowych.

Indywidualny rachunek podatkowy jest to numer rachunku przypisany każdemu podatnikowi oraz płatnikowi z osobna.  Na wspomniany rachunek należy wpłacać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Uwaga! Indywidualny mikrorachunek podatkowy nie obowiązuje w przypadku karty podatkowej, VAT-14 oraz VAT z importu. Warto wspomnieć, że na ten rachunek dokonujemy tylko wpłat, a zwroty z tytułu nadpłat realizowane są tak, jak w latach poprzednich tj. m.in na prywatne numery kont bankowych.

Jednym ze sposobów na poznanie swojego numeru jest odwiedzenie dowolnego urzędu skarbowego. Tam po podaniu swojego numeru PESEL (jeśli nie prowadzisz firmy i nie płacisz VAT) bądź NIP (gdy posiadasz działalność gospodarczą, płacisz VAT bądź jesteś płatnikiem podatków, składek ubezpieczeniowych). Jeżeli jesteś osobą, której internet nie sprawia problemów to numer mikrorachunku możesz sprawdzić na portalu podatkowym podatki.gov.pl

Budowa numeru mikrorachunku jest dość prosta i składa się z 26 znaków. Dwie pierwsze cyfry nazywane są liczbą kontrolną. Następnie w każdym rachunku będzie wprowadzona wartość 10100071, która oznacza numer rozliczeniowy w NBP. Kolejno będzie numer uzupełniający w NBP tj. 222. Cyfra czternasta (liczona od początku) będzie 1 (jeśli posiadasz nr PESEL) bądź 2 (jeśli posiadasz NIP). Następnym krokiem jest wprowadzenie numeru PESEL lub NIP oraz cyfr 0 tak, aby łącznie numer konta składał się z 26 cyfr.

Przykłady mikrorachunków:

– z numerem PESEL: 89 1010 0071 2221 6708 2104 9680

– z numerem NIP: 72 1010 0071 2222 5873 6514 8700

Korzyści wynikających z wprowadzenia indywidualnych mikrorachunków podatkowych jest wiele. Najważniejszy jest fakt, że rachunek ten jest stały, nie zmienia się gdy np. zmieniamy nazwisko, adres zamieszkania, lokalizację firmy. Ważne jest to, że można wpłacać PIT, CIT i VAT (z wyjątkami) na jeden rachunek, a nie tak jak dotychczas na kilka. Niewątpliwie mikrorachunek podatkowy przyczyni się do sprawniejszej obsługi płatności oraz będzie można szybciej otrzymać wszelkie zaświadczenia. 

Podsumowując, każdemu kto płaci podatek typu PIT, CIT lub VAT (z wyjątkami) został przypisany osobisty numer konta do jego wpłaty. W pozostałych przypadkach nie wprowadzono zmian i obowiązują dotychczasowe zasady. Należy pamiętać, aby poprawnie podawać numer mikrorachunku do wpłaty, gdyż sami za niego odpowiadamy.