Znacznie więcej podatników przejdzie do urzędów skarbowych wyspecjalizowanych

Obliczenia, kalkulacje księgoweZnacznie się zmieni organizacja siatki urzędów skarbowych wyspecjalizowanych. Zmiana połączona jest z rozszerzeniem samej liczby podmiotów, które podlegają tym właśnie urzędom. Obsługiwać mają one podatników, których przychody co najmniej wyniosą trzy miliony euro. Jak do tej pory urzędy te obsługiwały podmioty o przychodach, które wynosiły minimum pięć milionów euro.

Co wprowadzą przepisy?

Przepisy projektowane wprowadzić mają:

– scentralizowanie co po niektórych kategorii płatników oraz podatników,

– zmianę katalogu podmiotów, które są zaliczane do kategorii podatników oraz płatników podlegających pod urzędy skarbowe wyspecjalizowane,

– zmiany organizacyjne siatki obecnie funkcjonującej urzędów skarbowych wyspecjalizowanych.

Organizacyjne zmiany polegać będą na:

– wyodrębnieniu jednego urzędu skarbowego wyspecjalizowanego o krajowym zasięgu (ma obsługiwać grupy podatkowe kapitałowe oraz także spółki, które te grupy tworzą),

– wyodrębnieniu dziewiętnastu urzędów skarbowych wyspecjalizowanych o wojewódzkim zasięgi – po jednym w województwie. Jednak poza województwami takimi jak: śląskie, wielkopolskie oraz mazowieckie. W województwach tych będą bowiem funkcjonowały po dwa takowe urzędy.

Pod 19 wyspecjalizowanych skarbowych urzędów o wojewódzkim zasięgu podlegać mają: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały czy też przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorców, z wyłączeniem oddziałów zagranicznych przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, osoby prawne czy też organizacyjne jednostki, które to nie posiadają osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników oraz także płatników, którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Z kolei pod Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w stolicy podlegać będą: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne czy też zagraniczni przedsiębiorcy, z wyłączeniem zagranicznych przedsiębiorców, które w podatkowym roku osiągnęli przychów o równowartości przynajmniej trzech milionów euro.