Zmiany w składkach od umowy zlecenia 2016r

Od nowego roku zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń.

Aktualnie osoba, która pracuje na podstawie kilku umów-zleceń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu tej umowy, która została zawarta najwcześniej. W związku z tym obecnie zleceniobiorcy z racji tego, że mogą wybrać tytuł ubezpieczenia, wybierają najniższą podstawę do oskładkowania. Od 2016 roku osoby których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, podlegać będą ubezpieczeniom również z innych tytułów.

Również zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani będą do opłacania obowiązkowych składek od prowadzonej działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

Aktualności podatkowe, zmiany w przepisach na stronie naszego biura rachunkowego:

www.biurooboza.pl