Zmiany w kontrolach rozliczeń podatku VAT

księgowość rachunkowość

W związku z prowadzonym uszczelnianiem systemu podatkowego, od 1 lipca br. podatnicy na żądanie organu podatkowego będą musieli przekazywać dane z ksiąg podatkowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany te bedą wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Urzędnicy skarbowi będą mogli zażądać od przedsiębiorcy, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, przekazania elektronicznego wyciągu z tych ksiąg. Jednolite Piliki Kontrolne bedą również używane w trakcie postępowania podatkowego oraz kontroli: podatkowej, krzyżowej i skarbowej.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli dłuższy czas przystosowawczy. Do 30 czerwca 2018 r. będą musieli wprowadzić przekazywanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Aktualna oferta biura rachunkowego dostępna na stronie http://www.biurooboza.pl/oferta/