Sprawozdanie finansowe za 2015 r. do urzędu skarbowego

podatek, kalkulator, biuro rachunkowe nowy saczDo końca marca zobowiązane były do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok, te podmioty których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Roczne sprawozdanie finansowe należy po tym terminie przekazać do urzędu skarbowego.

W przypadku osób prawnych złożenie sprawozdania powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. W jednostkach, w których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. mają czas do dnia 30 czerwca 2016 r.

Osoby fizyczne składają roczne sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W urzędzie skarbowym należy złożyć wszystkie elementy sprawozdania finansowego, czyli: wprowadzenie do tego sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a gdy podlegało ono obowiązkowemu badaniu – także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Aktualności w przepisach podatkowych oraz kadrowych dostępne na stronie naszego biura rachunkowego w Nowym Sączu.