Podmioty, które są zobowiązane do badania sprawozdania finansowego.

Badaniu za rok 2021 podlegają roczne sprawozdania finansowe skonsolidowane kapitałowych grup, jak i także roczne finansowe sprawozdania kontynuujących działalność.

  1. Krajowych banków, oddziałów kredytowych instytucji, oddziałów zagranicznych banków, zakładów reasekuracji, oddziałów głównych oraz oddziałów zakładów ubezpieczeń, oddziałów zagranicznych inwestycyjnych firm oraz oddziałów zakładów reasekuracji.
  2. Jednostek, które działają na podstawie przepisów o obrocie wartościowymi papierami oraz także przepisów o inwestycyjnych funduszach czy też zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
  3. Spółek akcyjnych z uwzględnieniem wyjątku spółek będących na bilansowy dzień organizacji
  4. Jednostek pozostałych

Musimy mieć także na uwadze, że tak naprawdę badaniu także podlegają sprawozdania finansowe spółek, które przejmują oraz także spółek nowo zawiązanych, sporządzone za obrotowy rok, w którym to nastąpiło połączenie, jak i także sprawozdanie finansowe roczne jednostek sporządzone według MSR, połączone roczne sprawozdania finansowe inwestycyjnych funduszy, z subfunduszami wydzielonymi czy też roczne sprawozdania subfunduszy jednostkowe.

Muszą obowiązkowo badaniu poddać swoje finansowe sprawozdania także te jednostki, które prowadzą rachunkowe księgi. Mowa tutaj o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które dla podatkowych celów wybrały metodę bilansową ustalania kursowych różnic.

Bardzo ważne jest tutaj przedstawienie podstawy prawnej.

Pierwsza podstawa prawna to dokładnie artykuł 64 ustęp 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Kolejna kwestia to artykuł 14b ustęp 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Ostatnia podstawa prawna to artykuł 9b ustęp 1 punkt 2 ustawmy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992.

Jeśli coś się wydaje niezrozumiałe, to warto sięgnąć do powyższych ustaw i zapoznać się z nimi dokładnie. Szczególnie zwróćmy uwagę na wskazane powyżej fragmenty.