Płaca Minimalna w 2019 roku

Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września.

Proponowana w projektowanym rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wynosiła 2 220 zł, co oznaczało by wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,7 proc. Ostatecznie rząd zdecydował jednak, że: minimalna płaca w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto (tj. ok. 1634 zł na rękę), a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł brutto.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem będzie wynosił 2 713,73 zł, a wynagrodzenie netto wzrośnie o 103,78 zł.